Motor casco kizárások


Aegon Biztosító

Nem téríti meg az olyan károkat, amelyek:

 • a lejárt forgalmi engedéllyel összefüggésben keletkeztek
 • versenyen, illetve bármilyen egyéb versenyjellegű rendezvényen való részvétel során, vagy arra történő felkészülésen következtek be
 • káresemény időpontjában elkülönítve tárolt alkatrészekre
 • zavargás, sztrájk, tüntetés vagy egyéb tömegmegmozdulással összefüggésben következtek be

Mentesül a kárfizetés alól a Biztosító az alábbi esetekben:

 • ittas vezetés, kábítószer befolyásoltság
 • érvényes jogosítvány nélküli vezetés
 • súlyos gondatlanság, szándékosság
 • lopáskárnál a forgalmi engedély, a törzskönyv valamint a kulcsok, riasztó távirányító hiánya
 • töréskár esetén súlyos elhanyagolt műszaki állapot – fékek, gumiabroncsok

Allianz Biztosító

Nem téríti meg az olyan károkat, amelyek:

 • a lejárt forgalmi engedéllyel összefüggésben keletkeztek
 • a motor bérbeadása, kölcsönzése során keletkeztek
 • versenyen, illetve bármilyen egyéb versenyjellegű rendezvényen való részvétel során, vagy arra történő felkészülésen következtek be
 • nem baleseti jellegű károk (pld. műszaki hiba, alkatrészleválás, anyagfáradás)
 • a bukósisakban és a telekommunikációs berendezésekben keletkeztek
 • zavargás, sztrájk, tüntetés vagy egyéb tömegmegmozdulással összefüggésben következtek be
 • a motor gumiabroncsainak valamint a biztonsági berendezések súlyosan elhanyagolt műszaki állapotával összefüggésben következtek be

Mentesül a kárfizetés alól a Biztosító az alábbi esetekben:

 • ittas vezetés, érvényes jogosítvány nélküli vezetés, súlyos gondatlanság, szándékosság
 • töréskároknál a megengedett sebesség min.30%-os túllépése, álló járműsorok közötti előrehaladás, a vasúti átjáró és a forgalmat irányító jelzőberendezések tilos jelzésének figyelmen kívül hagyása
 • lopáskárnál a forgalmi engedély, a törzskönyv valamint a kulcsok, riasztó távirányító hiánya

Uniqa Biztosító

Nem téríti meg az olyan károkat, amelyek:

 • versenyen, illetve bármilyen egyéb versenyjellegű rendezvényen való részvétel során, vagy arra történő felkészülésen következtek be
 • nem baleseti jellegű károk (pld. műszaki hiba, alkatrészleválás, anyagfáradás)
 • a bukósisakban és a telekommunikációs berendezésekben keletkeztek
 • a bérbe vagy kölcsönbe adott motor lopáskárával kapcsolatos
 • zavargás, sztrájk, tüntetés vagy egyéb tömegmegmozdulással összefüggésben következtek be

Mentesül a kárfizetés alól a Biztosító az alábbi esetekben:

 • ha a káresemény bekövetkeztekor nem a kötvényen feltüntetett személy vezette a motort
 • ittas vezetés, súlyos gondatlanság, szándékosság
 • amennyiben igazolható, hogy a töréskárt a megengedett sebesség min.30%-os túllépése vagy 150km/h sebességnél nagyobb haladás okozta
 • lopáskárnál a forgalmi engedély, a törzskönyv valamint a kulcsok, riasztó távirányító hiánya, valamint az előírt védelmi berendezés hiánya vagy hiányos használata
 • a motor a biztosítási esemény időpontjában súlyosan elhanyagolt műszaki állapotban volt és ennek következménye az elszenvedett kár